"Tous les mêmes 3" esillä Suomen käsityön museossa 2.5.-25.6.2023

02.05.2023

Viime vuosina yhä useammat ovat löytäneet käsityön keinona vaikuttaa ja ottaa kantaa. Käsityö itseilmaisun keinona muuttaa jatkuvasti muotoaan ja kannanottoja tehdään aina uusilla tekniikoilla ja uusista aiheista. Taitoliiton ja KSL-opintokeskuksen yhteistyönä tuottama jurytetty Käsityöaktivismi-näyttely koottiin anonyymilla haulla, hakijoita oli 72 ympäri Suomea.

Aiemmin Helsingin Taito Galleriassa ja Seinäjoen Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa nähdyssä ajankohtaisessa näyttelyssä ihmisen ja luonnon kuormittuminen nousevat rinnakkain esiin. Näyttelyyn ehdotetuissa töissä painottui mielenterveyden aiheet, ympäristön tila ja tasa-arvokysymyksiin liittyvät näkökannat. Henkilökohtaisten kokemusten käsittely nähtiin yhteiskunnallisena toimintana, jossa oman kokemuksen esiintuominen on kantaaottava teko.

Näyttelyyn valittiin 17 tekijän teoksia, jotka nähtiin uskaltavina ja kokeilevina sekä kantaaottavina. Näyttelyn juryttivät muotoilija ja Taitoliiton kehittämispäällikkö Kikka Jelisejeff, käsityöaktivisti ja taiteilija Linnea Saarits ja KSL-opintokeskuksen kulttuurituottaja ja taidekasvattaja Riina Näsi.

Käsityöaktivismi-näyttelyn teoksissa on käytetty useita erilaisia käsityömenetelmiä, yhdistellen perinnettä ja uuden kokeilua. Käsityötekniikat ovat aikaa vieviä, ja kantaaottavan teoksen sanoma syventyy, kun katsoja pysähtyy tutkimaan tekniikkaa ja siihen käytettyä aikaa. Näyttelyn rikkaudeksi nousee materiaalien, käsityötekniikan ja kantaaottavan viestin yhdessä luoma kokonaisuus.

Näyttelyssä tekijät kertovat myös omasta suhteestaan käsityöaktivismiin, ja esittävät kysymyksiä käsityöaktivismin luonteesta. Mitä on käsityöaktivismi? Mitä se tekijälleen merkitsee ja millaisia mahdollisuuksia käsityöaktivismi avaa itselle tärkeiden aiheiden käsittelyyn? Käsityöaktivismin äärellä herää keskustelu myös aktivismista, mitä on aktivismi tai mikä on käsityöaktivismin suhde taiteeseen?

Näyttelyn sisältövaroitus: näyttelyssä käsitellään aiheina muun muassa mielenterveysongelmia, sotaa ja naisten ja lasten kaltoinkohtelua ja hyväksikäyttöä.

Näyttelyn taitajat ja taiteilijat

Natalie Ahonen, Kaarina Heiskanen, Emilia Hytönen, Vilja Joensuu, Aura Kajaniemi, Sari Kemppinen, Siiri Korhonen, Anja Korkiakangas, Saara Kumpulainen, Heidi Linsén, Merja Riitaoja, Satu Tanninen, Roosa Saukkonen, Riitta Skytt, Talvikki Talvitie, Leena Vainio, Tarja Wallius.

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 2.5.–25.6.2023.

Näyttelyyn voi tutustua kellon ympäri Kilpisenkatu 12 näyteikkunoissa.

Lisätietoja

Margarita Rosselló Ramón, Suomen käsityön museo, museolehtori, margarita.rossello@jyvaskyla.fi, p. 040 701 7452

Kikka Jelisejeff, Taitoliitto, kehittämispäällikkö, p. 040 752 3662, kikka.jelisejeff@taito.fi
Riina Näsi, KSL-opintokeskus, taidekasvattaja, p. 040 778 8180, riina.nasi@ksl.fi